Vårstädning 9 maj 2021

Dags att göra fint i våra gemensamma utrymmen och utemiljöer. Fokus för vår städdag är:

 • Städning av källarutrymmen: korridorer, cykelrum, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.
 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Flytta ut ev utemöbler

Tänk på att man inte får slänga elektronik, kemikalier (färg etc) eller matsopor i containern. Föreningen får straffavgift om det finns något av ovanstående i containern. Är du osäker på vad du får slänga, så fråga någon i styrelsen innan du kastar det i containern.

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på gräsmattan mellan 97:an och 101:an klockan 10.00 och fördelar arbetet. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Kimberly, Jose, Anna-Sara, Camilla och Staffan)

Information 2021

Saknad information om källarförråden. Alla har inte lämnat in information om vilka källarförråd de har. Det är viss oreda bland förråden och en del har förråd som de inte kan använda för att någon annan tagit det. Det normala i föreningen är att man har ett stort förråd och en matkällare (mindre förråd). Detta gäller inte de nybyggda lägenheterna, som byggdes utan förråd. Styrelsen vill gärna avsluta inventeringen av förråden så att vi kan tala om för nyinflyttade vilka förråd de har. Maila styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se) och ange namn, föreningens lägenhetsnummer och era förrådsnummer. Styrelsen kommer också att knacka på hos dem som inte angett sina förrådsnummer. I appen “Boka tvättid” finns en lista från den förra inventeringen.

Nyhetsbrev via e-post Vi vill komma bort från att skriva och dela ut 62 informationsbrev fyra gånger om året. Vill man ta emot nyhetsbreven via e-post så går det bra att anmäla det till styrelsen@brfgrindstugan.se. Nyhetsbreven läggs också ut på hemsidan under rubriken “Nyheter från styrelsen”. Vi kan bara skicka nyhetsbrevet digital till dem som aktivt sagt att de vill ha det

Valberedning: Vi vill redan nu flagga för att vi kommer att behöva en ny valberedning (OBS! Inte styrelsearbete). Det behöver finnas två valberedare; en sammankallande och en till. Valberedningens uppdrag är att föreslå en bra styrelse. En typisk situation är när det behövs förslag på nya styrelseledamöter för att ersätta avgående styrelseledamöter. Senast på årsstämman i november 2021 måste ny valberedning finnas färdig att ta över från den avgående valberedningen. Du som kan tänka dig att ingå i valberedningen är välkommen att redan nu höra av dig till styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se). Valberednings uppdrag beskrivs här (hämtat från HSBs hemsida: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2020/sa-arbetar-valberedningen/ där det finns mer information)

Eftersom vi inte längre har tjänsten med vaktmästare som byter namn på dörren åt oss (de där små bokstäverna är vansinnigt dyra) och alla själva står för det ser det lite olika ut i trapphusen.

För att det ska se mer lika ut och att det ska vara lättläst för brevbärare och andra har vi gjort mallar som man kan få från oss. Man skriver ut, klipper till och pillar in i brevinkastet. Mallarna är gjorda för säkerhetsdörrarna. Har man en äldre dörr så får vi kolla måtten och anpassa efter det. Så här ser namnskylten ut (fast vi har valt att ha initial och efternamn)

För att få sin namnskylt (som ni sedan skriver ut och klipper till och stoppar in innanför plasten på ert brevinkast) skickar ni ett mail till styrelsen@brfgrindstugan.se så mailar vi till er.

Om du har ansluten fläkt så måste detta åtgärdas före sista april. I föreningen tillåts endast icke anslutna kolfilterfläktar. De flesta med anslutna fläktar har fått meddelande om detta, men oavsett om du fått meddelande eller inte så måste det åtgärdas eftersom det påverkar ventilationen i hela fastigheten. Det går bra att kontakta Jensen för att be dem kolla på er fläkt om den är ansluten. De har en personal som jobbar med bara sådant. Alla ärenden till Jensen ska gå via hemsidan: www.jensendrift.se/felanmalan/

Uthyrning i andrahand. Uthyrning i andrahand skall alltid anmälas till styrelsen. Godkännande för uthyrning gäller ett år. Fortsätter man att hyra ut ska alltså en ny anmälan skickas till styrelsen även om man har kvar samma hyresgäst.

En del lägenhetsinnehavare upplever att de har det kallt. Styrelsen vill att de som upplever att de har det kallt i lägenheten mäter inomhustemperaturen senast den 28/2 och meddelar styrelsen lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) och temperatur, samt vilka rum man mätt i. Vi kommer att vidarebefordra detta till Jensen för undersökning och åtgärd.

Städdagen på våren kommer att vara den 9 maj. Meddelande kommer att sättas upp i portarna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
(Kajsa, Karin, Kimberly, Maria, Jose, Staffan, Anna-Sara, Camilla och Claes)

Namn på dörren

Eftersom vi inte längre har tjänsten med vaktmästare som byter namn på dörren åt oss (de där små bokstäverna är vansinnigt dyra) och alla själva står för det ser det lite olika ut i trapphusen.

För att det ska se mer lika ut och att det ska vara lättläst för brevbärare och andra har vi gjort mallar som man kan få från oss. Man skriver ut, klipper till och pillar in i brevinkastet. Mallarna är gjorda för säkerhetsdörrarna. Har man en äldre dörr så får vi kolla måtten och anpassa efter det.

Så här ser namnskylten ut (fast vi har valt att ha initial och efternamn)

Meddela styrelsen om du vill ha en namnskylt. Ange föreningens lägenhetsnummer, så mailar vi namnskylten. Stiligare än tejp i alla fall.

vänliga hälsningar
Styrelsen

Viktig information från Stockholm Stadsnät

Stockholms Stadsnät kommer att utföra ett planerat underhållsarbete på central router/switch som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 11 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Julbrev Brf Grindstugan 2020

Styrelsen vill passa på att tacka alla som närvarade på årsstämman trots det bistra vädret. Årsstämman är alltså inte bara formalia utan också ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer i bostadsrättsföreningen och ett forum att göra sin röst hörd.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (rester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Pizzakartonger ska vikas ihop och gärna slängas i påse. Man kan inte slänga kartonger (emballage) i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit. Bra att tänka på nu i juletider när man brukar ha extra mycket emballage och liknande.

Det är mörkt ute och detta inbjuder till att tända ljus. Lämna aldrig ljus obevakade. För ett par år sedan var det en man som fick sitt hem utbränt på grund av ett värmeljus (där veken hade hoppat ur metallkoppen). Släck alltid ljusen när ni lämnar rummet.

Kontrollera batteri i brandvarnaren! Lagom till jul är det dags att provtrycka brandvarnaren. Alla lägenheter har fått en brandvarnare av styrelsen, men det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att se till att den fungerar.

Var gärna försiktig med radiatorerna. Ett par boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre. Har ni radiatorer som inte fungerar så ska ni vända er till Jensen.

Garagen. Vi har haft inbrott i några av garagen. Därför är det väldigt viktigt att man verkligen kontrollerar att man låst garageporten efter sig. Tänk också på att det ni förvarar i garaget inte är försäkrat. Detta för att det inte finns några väggar eller galler mellan garagen.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

De som har köksfläkten ansluten till ventilationskanalen ska ha fått ett brev från styrelsen om att detta måste åtgärdas. Vi har pratat med Jensen (vår fastighetsförvaltare) som har meddelat att de har en person som kan åtgärda sådana saker. Om ni inte har en egen ventilationsexpert som ni vill anlita går det alltså bra att kontakta Jensen och be dem titta på det och komma med en offert.

Information om andrahandsuthyrning. Man får hyra ut i andra hand, men bara om man anmäler detta till styrelsen. Uthyrning beviljas ett år i taget och en avgift (10% av ett prisbasbelopp) tas ut. För både föreningens och era grannars skull är det viktigt att vi vet vilka som bor i våra fastigheter. Andrahandshyresgästen tar över era skyldigheter i föreningen.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Vill man boka rummet, så gör man det i samma app som man bokar tvättstugan i (har man ingen dator eller smartphone, så kan man också boka via bokningstavlorna vid tvättstugorna – ta med din pinkod). Betalning sker med Swish innan man hämtar nyckeln. Swishnumret är 1232274744

Hobbyrummet. Vi har även ett hobbyrum som man kan boka via bokningsappen för tvättstugan. Nyckeln får man hämta i nyckelboxen (om man kommit överens med den som ansvarar för hobbyrummet – info finns i portarna). När man haft hobbyrummet så ska man givetvis städa efter sig.

Protokoll från årsstämman. All information som är intern för föreningen som t.ex. årsstämmoprotokollet kommer att läggas in i appen för bokning av tvättstugan. Det finns en mapp där för dokument. Alla dokument vill vi inte lägga ut på hemsidan, eftersom det inte krävs inloggning för att se dokument där. Protokollet för årsstämman ligger där nu.

Styrelsen vill också påminna om att meddela vilket/vilka källarförråd man har. Vi har problem när nya flyttar in och inte får de förråd de ska ha enligt inventeringen vi har att gå efter.

Detta kommer förmodligen att bli det sista Föreningsbrevet som skrivs ut och delas ut till medlemmarna. Det känns inte rimligt att skriva ut och dela ut brev till 62 lägenheter 3-4 gånger om året. Breven kommer att finnas på hemsidan (www.brfgrindstugan.se) under ”Nyheter från styrelsen”. Vill man hellre ha breven till sin epostadress så kan man maila styrelsen@brfgrindstugan.se så lägger vi in en sändlista. Har man inte tillgång till en dator så går det naturligtvis bra att få ett utskrivet exemplar, men det behöver också meddelas till styrelsen.

God jul och Gott nytt år!

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Maria, José, Kimberly, Staffan, Anna-Sara, Camilla och Claes)

Viktig information från Simpleko

Ny kundportal från 1 januari 2021
Från den 1 januari 2021 kommer den ekonomiska förvaltningen av er förening/hyresvärd ske i en ny portal där ni som boende/hyresgäst kommer kunna logga in på ett enkelt och tryggt sätt. Allt ni som medlem eller hyresgäst har behörighet att se kommer att finnas tillgängligt oavsett vilken digital enhet som används – dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Nya möjligheter – enkelt och transparent
Den nya portalen blir tillgänglig via webben där du enkelt kommer att logga in med BankID. Portalen ger er ett antal nya digitala möjligheter bland annat kan du hitta dina avier där samt ändra aviseringsalternativ.
Från och med januari kommer aviseringen att ske månadsvis istället för tidigare med kvartalsvis utskick av avier. Den avi som ni nu har fått avser januari månad, avin som avser februari kommer att skickas ut i januari osv. Detta kommer underlätta vid exempelvis förändring av avgift och hyra. Om
du däremot tidigare betalat hyran/avgiften kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis så kommer det inte att ske någon förändring.

Om du önskar information om ändring av aviseringsalternativ kan du logga in på portal.simpleko.se/avisering. Där loggar du in med ditt avinummer och internetkod som du finner på din avi. Där kan du bl.a lägga in din E-post om du i fortsättningen vill få avierna via e-post samt får information hur du anmäler dig till e-faktura och autogiro.

Utskick av avier kommer att ske på samma sätt som tidigare för autogiro, e-faktura och post. Du som idag har aviseringsalternativ med E-post kommer få den första avin via post eller Kivra, om du har aktiverat Kivra sedan tidigare. Om du vill fortsätta med E-post som aviseringssätt ändrar du enligt ovan.

Om du har erhållit en avi nu men tidigare inte varit avimottagare beror det på övergången till den nya portalen. Du kan logga in enligt ovan och ändra avimottagare för kommande aviseringar. När det gäller Kivra har avin skickats till en av er som är medlem/hyresgäst. Om du fått avin på Kivra men vill ändra avimottagare så ändrar du adress på portal.simpleko.se/avisering och sedan bestämmer aviseringssätt för E-post, e-faktura eller autogiro, vi kan tyvärr inte ändra mottagare till Kivra utan vill ni fortsätta att få avier via Kivra är det den som har fått denna avi som måste stå kvar som avimottagare annars rekommenderar vi E-post som alternativ.

Med vänliga hälsningar Simpleko

Viktig information från Stockholm Stadsnät

Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 05.00-10.00 den 8 december. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att
fungera under tiden.

Behöver ni hjälp?
Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20

Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.
Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar,
Anette Chahin
Stockholms Stadsnät

Årsstämma 25/11 2020

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma. För att underlätta möjligheten för dig att delta kommer vi att vara utomhus.

Tid: Söndag den 25 oktober kl 10:00
Plats: Tranebergsvägen 97-101, utomhus (på grund av corona för att undvika ett superspridarevent och att det är för kallt i november när stämman normalt är).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning där en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inkomna motioner
 24. Övriga anmälda ärenden
 25. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens webbsida. Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Motionstiden är till den 9 oktober. Mejla ditt förslag till styrelsen, styrelsen@brfgrindstugan.se

Inkomna motioner och svar (klicka på länken för att hämta PDF):
Renovering av övernattningsrum
Välkomstrutiner till nya medlemmar
Odlingskragar på baksidan av husen 91-107
Ansökan om bygglov för balkonger ut mot Tranebergsvägen för byggnaderna 91-107

Väl mött önskar styrelsen
Kajsa Lindström, Emil Andreasson, Karin Pettersson, Monica Birgersson, Maria Carlsson, Maria Ekdahl, Staffan Nilsson och Claes Bidebo

Höststädning 25/10 2020

söndag 25 oktober kl 11.00

Årsstämma ute kl 10.00 – 11.00

Fokus för vår gemensamma städdag är:

 • Städning av källarutrymmen: korridorer, cykelrum, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.
 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Ta in ev utemöbler

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi kommer redan att vara mellan 97-101 så vi fördelar arbetet därifrån. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar

Styrelsen

(Kajsa, Emil, Monica, Maria, Staffan och Maria)

Höstbrev 2020

Årsstämman sker tidigare än normalt i år. Välkomna att delta på årsstämman. Datumet är den 25 oktober, så boka det datumet för att kunna påverka ditt boende, boendemiljö och få information. Kallelse sätts upp i portarna. Tidigareläggandet av årsstämman beror på coronapandemin. Vi kan inte, som förra året, hålla årsstämman i torkrummet i 105:an eftersom det är alldeles för litet för att kunna hålla det avstånd som påbjuds av Folkhälsomyndigheten. Dessutom tror vi att det är för kallt att vara utomhus i slutet av november som stämman brukar vara. Stämman kommer därför att vara utomhus och ske samtidigt som höststädningen. Stämman sker mellan 10-11 och därefter jobbar vi oss varma innan det blir korvgrillning som vanligt.

Styrelsen vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten att närvara vid höststädningen (25 oktober 2020). Det är viktigt att så många som möjligt kommer på städdagarna, eftersom vi då kan hålla kostnaderna för underhåll nere och inte behöver leja ut arbetet på ett företag och då också slipper att höja avgifterna. Välkomna alla till höststädningen. Ju fler vi är, desto snabbare går det. Dessutom är det samtidigt som årsstämman så det finns flera skäl att närvara.

Vi har väldigt många cyklar i cykelrummen just nu och det är dags att göra en rensning. Tyvärr lämnar folk som flyttar ibland kvar grejer som då föreningen får ta hand om. Märk upp din/era cykel/cyklar. De cyklar som inte märkts upp kommer att plockas bort, så att vi får plats med de cyklar som tillhör medlemmar och används. Samma gäller för barnvagnar. Märk upp cyklarna före höststädningen. Märk med namn. Det räcker med att tejpa en lapp med ditt efternamn.

Vi har också haft lite kaos med förråden. Det verkar inte som att alla har tagit just de förråd som hör till deras lägenhet och det gör det väldigt svårt att tala om för nya medlemmar vilka förråd de har. Jag vill därför be alla att tala om vilka förråd de har (går bra att skicka till styrelsen@brfgrindstugan.se) och vilket lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) så kan vi jämföra med den inventeringslista vi har. De flesta har ett matförråd och större förråd. Föreningens lägenhetsnummer är det som står på ert köpekontrakt. Vi lägger inventeringslistan under dokument i appen för tvättstugebokningen.

När vi gjorde åtgärder för ventilationen (OVK), så framkom det att flera medlemmar har köksfläktar kopplade till ventilationskanalen. Fastigheterna är självdragshus och då får man inte koppla köksfläktar till ventilationskanalen, det skapar tryck i ledningarna och skadar fastigheten och kan dessutom trycka ut matos i närliggande lägenheter. Detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar (även om det inte är du som satt in fläkten). Fläktarna måste kopplas bort från ventilationskanalen och bytas till en vanlig kolfilterfläkt. Detta måste göras före 20 mars 2021. Alla bostadsrätter som berörs kommer att aviseras separat.

Var gärna försiktighet med radiatorerna. Nu börjar det bli lite kallare och då kan det kännas som att radiatorerna inte riktigt hänger med. De styrs av utetemperaturen. En boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Rummet bokas i systemet Boka tvättid (appen, hemsidan eller bokningstavla). Betala hyresavgiften för aktuellt antal nätter, i förskott, helst via bostadsrättsföreningens swish-nummer (1232274744). Nyckeln finns i nyckelboxen vid uthyrningsrummet. För att få aktuell kod till nyckelboxen: kontakta uthyrningsrumsansvarig i styrelsen (se infotavla i trappuppgång eller under ”Kontakt” på hemsidan). Swishnumret finns också i appen för tvättstuge- hobbyrums- och uthyrningsrumsbokningen.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (rester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Man kan inte slänga kartonger till TV-apparater, IKEA-möbler i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit.

Krånglar låsen så kan man smörja med grafitolja. Inte matolja eller liknande. Under de kallare månaderna har det hänt att nycklar fastnar. Det sker framför allt när en nyckel som varit i en varm ficka sätts i ett kallt lås. Om alla ringer jouren varje gång man fastnar kommer vi inte att ha råd att ha kvar låsen på våra sophus.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, vara med och påverka och bidra till utvecklingen av föreningen tag då möjligheten inför årsstämman. Anmäl då ditt intresse direkt till styrelsen (vi förmedlar ert namn till valberedningen) eller direkt till valberedningen: Per-olof Persson (port 105).

Har du en motion till styrelsen som du vill ska tas upp på årsstämman? Se till att skicka in motionen till styrelsen@brfgrindstugan och skriv MOTION i ämnesraden. Gäller motionen t.ex. trappstädning eller annat, så är det bra om man också lägger med ett ungefärligt kostnadsförslag/offert/åtgärdsförslag. Motionstiden pågår till den 9:e oktober (styrelsen behöver i alla fall ett par veckor för att bereda ärendet).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Monica, Emil, Maria, Staffan)