Författararkiv: Kajsa Lindström

HSB Stockholm tar över som ekonomisk förvaltare 1/9-21

VÄLKOMMEN TILL HSB STOCKHOLM
Vi har fått förtroendet att hjälpa er förening med den ekonomiska förvaltningen från och med 2021-09-01.
Av den anledningen vill vi uppmärksamma er på att avgiftsavin kommer att se annorlunda ut, med ett nytt bankgironummer som betalning ska göras till. Första aviseringen som görs från HSB Stockholm avser oktober månad.

Styrelsen har beslutat att de extraförråd som i dag aviseras separat ska samaviseras med lägenheten, och framledes kommer avisering av förråden ske månadsvis, i samband med kvartalsaviseringen. Detta avser inte
de förråd som tillhör lägenheten. Förråden kommer att finnas med på avgiftsavin från och med den avi som avser januari 2022.

Det innebär också att du som boende har nya kontaktvägar för era ekonomiska frågor. Här hittar du telefonnummer som du kan använda när du har frågor eller funderingar.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00
Öppettider
Måndag 8.00 – 16.30
Tisdag 8.00 – 16.30
Onsdag 8.00 – 16.30
Torsdag 8.00 – 18.00
Fredag 8.00 – 16.30

Mitt HSB
Mitt HSB är ett inloggat läge på hsb.se
Här har du tillgång till det mesta som rör ditt boende såsom avier, betalningshistorik, avtal och
bostadsinformation.

Kund- och Medlemsservice
Kund-och medlemsservice besvarar det flesta era frågor. Det kan exempelvis röra sig om dina avier, hjälp
med Mitt HSB eller om du vill ha avgiften på autogiro. De hjälper även till med frågor från mäklare vid
försäljning av bostadsrätt, panthantering eller liknande.

Sommarbrev 2021

Semestertider

Sommaren är snart här och då är det kanske flera av oss som reser bort nu när vi möjligen får börja röra på oss igen i takt med att vi blir vaccinerade mot Covid. Som vanligt ber vi alla att ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök, ta gärna en extra sväng runt husen.

Var noga med att stänga källardörrar etc. Samma sak gäller för garagedörrarna. Vi har inbrott av och till vid dessa dörrar. Ni som har balkonger mot baksidan kan också hålla uppsikt så att det inte står bord eller stolar precis under era balkonger.

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning runt våra fastigheter. Övrig skötsel gör vi själva. Föreningen har redskap som går bra att låna. Ni får gärna ansa buskar under juli/ aug. Kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Grill-/uteplatser

Föreningen har tre uteplatser. Två stycken finns för port 91-107, de ligger bakom port 101 och en lite mindre bakom port 105-107. En grillplats finns för port 118-120. Eftersom grillsäsongen är nära nu och man kanske stannar hemmavid även i sommar, så har styrelsen gjort grillplatserna bokningsbara. Så att man kan vara säker på att man verkligen får tillgång till grillplatsen när man önskar. Vi har gjort så att man kan boka max två tillfällen åt gången och lagt upp två tider 12-18 och 18-22. Grillplatserna bokas via tvättstugeappen.

Uthyrningsrummet

Styrelsen har målat om uthyrningsrummet och har också godtagit en offert på att lägga nytt golv, flytta dörren till toaletten så att den ska vara inifrån rummet i stället för att man, som idag, måste gå ut i korridoren för att gå på toaletten. Datum för golvläggning och byte av dörr är inte satt ännu, men troligen snart. Om du har gäster som vill sova över går det bra att hyra uthyrningsrummet, men kom ihåg att stänga fönstren om du har vädrat och haft dem öppna. Det är den som hyr uthyrningsrummet som ansvarar för att rummet lämnas städat och i gott skick. Rummet kostar 150 kr/natt och betalas i förskott. Regler för uthyrningsrummet finns i appen för tvättstugebokning. Betalning för rummet görs företrädesvis via föreningens swishnummer: 123 22 74 744.

Trapprenovering

Styrelsen har bokat slipning och renovering av trapporna, vilket kommer att starta vecka 24. Efter det kommer vi att ha riktigt fina trapphus. Styrelsen har också bokat in trappstädning för att trapporna inte ska städas sönder efter renoveringen. Under lågsäsong (sommartid) städas det var annan vecka och under högsäsong städas trapporna varje vecka. Städbolaget kommer också att städa tvättstugor och med jämna intervall källargångarna.

Avgiftshöjning

Vi kommer att höja avgifterna med 100 kr per lägenhet och månad från och med augusti på grund av städningen.

Förrådsinventering

Förrådsinventeringen är i stort sett klar. Vet man med sig att man inte meddelat vilka förråd man har, så går det bra att meddela oss på styrelsen@brfgrindstugan.se. Den färdiga listan läggs upp i tvättstugeappen. Där kommer det att stå föreningens lägenhetsnummer samt vilka förråd man har.

OVK-åtgärder

Det verkar också so att det flesta anslutna fläktar nu är bortkopplade. Vet man med sig att man har en ansluten fläkt och det inte är åtgärdat så kan man kontakta Jensen. De har folk som kan göra det.

Styrelsearbete

Vi är alltid på jakt efter styrelsemedlemmar och folk som är intresserade av att hjälpa till. Vi vill redan nu flagga för att vi kommer att behöva valberedare i höst. Nuvarande valberedare har varit valberedare med den äran i flera år och han har meddelat att han tänker sluta i höst. Vi behöver två valberedare till föreningsstämman. Är man intresserad så kan man meddela oss på styrelsen@brfgrindstugan.se

Byte av ekonomisk förvaltare

Vi kommer att byta från Simpleko till HSB som ekonomisk förvaltare till bokslutsåret, alltså den 1 september. För er medlemmar blir det ingen förändring, ni kommer att få era avier som vanligt, men det kommer att stå HSB på dem i stället. HSB tar också över kön till garagen från Simpleko. Alla nya kontaktuppgifter läggs ut på hemsidan och kommer att finnas i portarna.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

(Kajsa, Karin, Kimberly, Maria, José, Anna-Sara, Camilla och Staffan)

Vårstädning 9 maj 2021

Dags att göra fint i våra gemensamma utrymmen och utemiljöer. Fokus för vår städdag är:

 • Städning av källarutrymmen: korridorer, cykelrum, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.
 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Flytta ut ev utemöbler

Tänk på att man inte får slänga elektronik, kemikalier (färg etc) eller matsopor i containern. Föreningen får straffavgift om det finns något av ovanstående i containern. Är du osäker på vad du får slänga, så fråga någon i styrelsen innan du kastar det i containern.

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på gräsmattan mellan 97:an och 101:an klockan 10.00 och fördelar arbetet. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Kimberly, Jose, Anna-Sara, Camilla och Staffan)

Information 2021

Saknad information om källarförråden. Alla har inte lämnat in information om vilka källarförråd de har. Det är viss oreda bland förråden och en del har förråd som de inte kan använda för att någon annan tagit det. Det normala i föreningen är att man har ett stort förråd och en matkällare (mindre förråd). Detta gäller inte de nybyggda lägenheterna, som byggdes utan förråd. Styrelsen vill gärna avsluta inventeringen av förråden så att vi kan tala om för nyinflyttade vilka förråd de har. Maila styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se) och ange namn, föreningens lägenhetsnummer och era förrådsnummer. Styrelsen kommer också att knacka på hos dem som inte angett sina förrådsnummer. I appen “Boka tvättid” finns en lista från den förra inventeringen.

Nyhetsbrev via e-post Vi vill komma bort från att skriva och dela ut 62 informationsbrev fyra gånger om året. Vill man ta emot nyhetsbreven via e-post så går det bra att anmäla det till styrelsen@brfgrindstugan.se. Nyhetsbreven läggs också ut på hemsidan under rubriken “Nyheter från styrelsen”. Vi kan bara skicka nyhetsbrevet digital till dem som aktivt sagt att de vill ha det

Valberedning: Vi vill redan nu flagga för att vi kommer att behöva en ny valberedning (OBS! Inte styrelsearbete). Det behöver finnas två valberedare; en sammankallande och en till. Valberedningens uppdrag är att föreslå en bra styrelse. En typisk situation är när det behövs förslag på nya styrelseledamöter för att ersätta avgående styrelseledamöter. Senast på årsstämman i november 2021 måste ny valberedning finnas färdig att ta över från den avgående valberedningen. Du som kan tänka dig att ingå i valberedningen är välkommen att redan nu höra av dig till styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se). Valberednings uppdrag beskrivs här (hämtat från HSBs hemsida: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2020/sa-arbetar-valberedningen/ där det finns mer information)

Eftersom vi inte längre har tjänsten med vaktmästare som byter namn på dörren åt oss (de där små bokstäverna är vansinnigt dyra) och alla själva står för det ser det lite olika ut i trapphusen.

För att det ska se mer lika ut och att det ska vara lättläst för brevbärare och andra har vi gjort mallar som man kan få från oss. Man skriver ut, klipper till och pillar in i brevinkastet. Mallarna är gjorda för säkerhetsdörrarna. Har man en äldre dörr så får vi kolla måtten och anpassa efter det. Så här ser namnskylten ut (fast vi har valt att ha initial och efternamn)

För att få sin namnskylt (som ni sedan skriver ut och klipper till och stoppar in innanför plasten på ert brevinkast) skickar ni ett mail till styrelsen@brfgrindstugan.se så mailar vi till er.

Om du har ansluten fläkt så måste detta åtgärdas före sista april. I föreningen tillåts endast icke anslutna kolfilterfläktar. De flesta med anslutna fläktar har fått meddelande om detta, men oavsett om du fått meddelande eller inte så måste det åtgärdas eftersom det påverkar ventilationen i hela fastigheten. Det går bra att kontakta Jensen för att be dem kolla på er fläkt om den är ansluten. De har en personal som jobbar med bara sådant. Alla ärenden till Jensen ska gå via hemsidan: www.jensendrift.se/felanmalan/

Uthyrning i andrahand. Uthyrning i andrahand skall alltid anmälas till styrelsen. Godkännande för uthyrning gäller ett år. Fortsätter man att hyra ut ska alltså en ny anmälan skickas till styrelsen även om man har kvar samma hyresgäst.

En del lägenhetsinnehavare upplever att de har det kallt. Styrelsen vill att de som upplever att de har det kallt i lägenheten mäter inomhustemperaturen senast den 28/2 och meddelar styrelsen lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) och temperatur, samt vilka rum man mätt i. Vi kommer att vidarebefordra detta till Jensen för undersökning och åtgärd.

Städdagen på våren kommer att vara den 9 maj. Meddelande kommer att sättas upp i portarna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
(Kajsa, Karin, Kimberly, Maria, Jose, Staffan, Anna-Sara, Camilla och Claes)

Namn på dörren

Eftersom vi inte längre har tjänsten med vaktmästare som byter namn på dörren åt oss (de där små bokstäverna är vansinnigt dyra) och alla själva står för det ser det lite olika ut i trapphusen.

För att det ska se mer lika ut och att det ska vara lättläst för brevbärare och andra har vi gjort mallar som man kan få från oss. Man skriver ut, klipper till och pillar in i brevinkastet. Mallarna är gjorda för säkerhetsdörrarna. Har man en äldre dörr så får vi kolla måtten och anpassa efter det.

Så här ser namnskylten ut (fast vi har valt att ha initial och efternamn)

Meddela styrelsen om du vill ha en namnskylt. Ange föreningens lägenhetsnummer, så mailar vi namnskylten. Stiligare än tejp i alla fall.

vänliga hälsningar
Styrelsen

Viktig information från Stockholm Stadsnät

Stockholms Stadsnät kommer att utföra ett planerat underhållsarbete på central router/switch som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 11 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Julbrev Brf Grindstugan 2020

Styrelsen vill passa på att tacka alla som närvarade på årsstämman trots det bistra vädret. Årsstämman är alltså inte bara formalia utan också ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer i bostadsrättsföreningen och ett forum att göra sin röst hörd.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (rester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Pizzakartonger ska vikas ihop och gärna slängas i påse. Man kan inte slänga kartonger (emballage) i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit. Bra att tänka på nu i juletider när man brukar ha extra mycket emballage och liknande.

Det är mörkt ute och detta inbjuder till att tända ljus. Lämna aldrig ljus obevakade. För ett par år sedan var det en man som fick sitt hem utbränt på grund av ett värmeljus (där veken hade hoppat ur metallkoppen). Släck alltid ljusen när ni lämnar rummet.

Kontrollera batteri i brandvarnaren! Lagom till jul är det dags att provtrycka brandvarnaren. Alla lägenheter har fått en brandvarnare av styrelsen, men det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att se till att den fungerar.

Var gärna försiktig med radiatorerna. Ett par boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre. Har ni radiatorer som inte fungerar så ska ni vända er till Jensen.

Garagen. Vi har haft inbrott i några av garagen. Därför är det väldigt viktigt att man verkligen kontrollerar att man låst garageporten efter sig. Tänk också på att det ni förvarar i garaget inte är försäkrat. Detta för att det inte finns några väggar eller galler mellan garagen.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

De som har köksfläkten ansluten till ventilationskanalen ska ha fått ett brev från styrelsen om att detta måste åtgärdas. Vi har pratat med Jensen (vår fastighetsförvaltare) som har meddelat att de har en person som kan åtgärda sådana saker. Om ni inte har en egen ventilationsexpert som ni vill anlita går det alltså bra att kontakta Jensen och be dem titta på det och komma med en offert.

Information om andrahandsuthyrning. Man får hyra ut i andra hand, men bara om man anmäler detta till styrelsen. Uthyrning beviljas ett år i taget och en avgift (10% av ett prisbasbelopp) tas ut. För både föreningens och era grannars skull är det viktigt att vi vet vilka som bor i våra fastigheter. Andrahandshyresgästen tar över era skyldigheter i föreningen.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Vill man boka rummet, så gör man det i samma app som man bokar tvättstugan i (har man ingen dator eller smartphone, så kan man också boka via bokningstavlorna vid tvättstugorna – ta med din pinkod). Betalning sker med Swish innan man hämtar nyckeln. Swishnumret är 1232274744

Hobbyrummet. Vi har även ett hobbyrum som man kan boka via bokningsappen för tvättstugan. Nyckeln får man hämta i nyckelboxen (om man kommit överens med den som ansvarar för hobbyrummet – info finns i portarna). När man haft hobbyrummet så ska man givetvis städa efter sig.

Protokoll från årsstämman. All information som är intern för föreningen som t.ex. årsstämmoprotokollet kommer att läggas in i appen för bokning av tvättstugan. Det finns en mapp där för dokument. Alla dokument vill vi inte lägga ut på hemsidan, eftersom det inte krävs inloggning för att se dokument där. Protokollet för årsstämman ligger där nu.

Styrelsen vill också påminna om att meddela vilket/vilka källarförråd man har. Vi har problem när nya flyttar in och inte får de förråd de ska ha enligt inventeringen vi har att gå efter.

Detta kommer förmodligen att bli det sista Föreningsbrevet som skrivs ut och delas ut till medlemmarna. Det känns inte rimligt att skriva ut och dela ut brev till 62 lägenheter 3-4 gånger om året. Breven kommer att finnas på hemsidan (www.brfgrindstugan.se) under ”Nyheter från styrelsen”. Vill man hellre ha breven till sin epostadress så kan man maila styrelsen@brfgrindstugan.se så lägger vi in en sändlista. Har man inte tillgång till en dator så går det naturligtvis bra att få ett utskrivet exemplar, men det behöver också meddelas till styrelsen.

God jul och Gott nytt år!

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Maria, José, Kimberly, Staffan, Anna-Sara, Camilla och Claes)

Viktig information från Simpleko

Ny kundportal från 1 januari 2021
Från den 1 januari 2021 kommer den ekonomiska förvaltningen av er förening/hyresvärd ske i en ny portal där ni som boende/hyresgäst kommer kunna logga in på ett enkelt och tryggt sätt. Allt ni som medlem eller hyresgäst har behörighet att se kommer att finnas tillgängligt oavsett vilken digital enhet som används – dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Nya möjligheter – enkelt och transparent
Den nya portalen blir tillgänglig via webben där du enkelt kommer att logga in med BankID. Portalen ger er ett antal nya digitala möjligheter bland annat kan du hitta dina avier där samt ändra aviseringsalternativ.
Från och med januari kommer aviseringen att ske månadsvis istället för tidigare med kvartalsvis utskick av avier. Den avi som ni nu har fått avser januari månad, avin som avser februari kommer att skickas ut i januari osv. Detta kommer underlätta vid exempelvis förändring av avgift och hyra. Om
du däremot tidigare betalat hyran/avgiften kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis så kommer det inte att ske någon förändring.

Om du önskar information om ändring av aviseringsalternativ kan du logga in på portal.simpleko.se/avisering. Där loggar du in med ditt avinummer och internetkod som du finner på din avi. Där kan du bl.a lägga in din E-post om du i fortsättningen vill få avierna via e-post samt får information hur du anmäler dig till e-faktura och autogiro.

Utskick av avier kommer att ske på samma sätt som tidigare för autogiro, e-faktura och post. Du som idag har aviseringsalternativ med E-post kommer få den första avin via post eller Kivra, om du har aktiverat Kivra sedan tidigare. Om du vill fortsätta med E-post som aviseringssätt ändrar du enligt ovan.

Om du har erhållit en avi nu men tidigare inte varit avimottagare beror det på övergången till den nya portalen. Du kan logga in enligt ovan och ändra avimottagare för kommande aviseringar. När det gäller Kivra har avin skickats till en av er som är medlem/hyresgäst. Om du fått avin på Kivra men vill ändra avimottagare så ändrar du adress på portal.simpleko.se/avisering och sedan bestämmer aviseringssätt för E-post, e-faktura eller autogiro, vi kan tyvärr inte ändra mottagare till Kivra utan vill ni fortsätta att få avier via Kivra är det den som har fått denna avi som måste stå kvar som avimottagare annars rekommenderar vi E-post som alternativ.

Med vänliga hälsningar Simpleko

Viktig information från Stockholm Stadsnät

Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 05.00-10.00 den 8 december. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att
fungera under tiden.

Behöver ni hjälp?
Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20

Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.
Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar,
Anette Chahin
Stockholms Stadsnät

Årsstämma 25/11 2020

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma. För att underlätta möjligheten för dig att delta kommer vi att vara utomhus.

Tid: Söndag den 25 oktober kl 10:00
Plats: Tranebergsvägen 97-101, utomhus (på grund av corona för att undvika ett superspridarevent och att det är för kallt i november när stämman normalt är).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning där en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inkomna motioner
 24. Övriga anmälda ärenden
 25. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens webbsida. Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Motionstiden är till den 9 oktober. Mejla ditt förslag till styrelsen, styrelsen@brfgrindstugan.se

Inkomna motioner och svar (klicka på länken för att hämta PDF):
Renovering av övernattningsrum
Välkomstrutiner till nya medlemmar
Odlingskragar på baksidan av husen 91-107
Ansökan om bygglov för balkonger ut mot Tranebergsvägen för byggnaderna 91-107

Väl mött önskar styrelsen
Kajsa Lindström, Emil Andreasson, Karin Pettersson, Monica Birgersson, Maria Carlsson, Maria Ekdahl, Staffan Nilsson och Claes Bidebo