Författararkiv: Kajsa Lindström

Nytt & Noterat i Brf Grindstugan januari 2024

OBS Kolla eventuell rost på elementen
Vi ber alla boende att kontrollera eventuella rostangrepp på värmeelementen i lägenheterna. Detta för att förebygga framtida vattenläckor. Ett rostangrepp kan se ut som på bilden här intill.

Om du har misstänkta rostangrepp på något element ber vi dig skicka ett mail till styrelsen@brfgrindstugan.se. Bifoga en närbild så att vårt fastighetsförvaltningsföretag Jensen, i samråd med styrelsen, kan bedöma om elementet behöver inspekteras närmare och eventuellt åtgärdas av föreningen. Ange namn och portnummer i mailet. Om du inte har möjlighet att skicka ett mail ber vi dig kontakta styrelsen på annat sätt.

Avbrott i fjärrvärmenätet
Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 6 februari. Testerna väntar pågå mellan 08:00 och 12:00 Så försvinner värmen under dessa timmar är det inget som behöver felanmälas.

Ny portkod 29 februari 2024
Fr.o.m. 29 februari har vi en ny portkod för alla föreningens portar. Den nya portkoden hittar du på appen Boka tvättid, i Arkivmappen (nertill i appfönstret). Om du inte har tillgång till appen ber vi dig maila till styrelsen@brfgrindstugan.se i god tid, så kan vi meddela dig portkoden på annat sätt.

Nytt försäkringsbolag
Fr.o.m. 1 januari har föreningen bytt försäkringsbolag till Protector Försäkring. Det är samma försäkringsupplägg som tidigare, men till lägre kostnad. Förutom försäkring av våra fastigheter ingår, liksom tidigare, även bostadsrättstillägg för alla bostadsrättsinnehavare i föreningen. För dig som boende finns information om bostadsrättstillägget också i appen Boka Tvättid. Där finns avtalsnummer och kontaktinformation till Protector.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kajsa, Erik, Björn, Emma, Filip, Claes, Ivan och Staffan

Kallelse årsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma.

För att underlätta möjligheten för dig att delta kommer vi att vara i Torkrummet i 105:an.

Tid: Söndag den 26 november (2023) kl 17:00

Plats: Torkrummet i källaren i port 105.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning där en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inkomna motioner
 24. Övriga anmälda ärenden
 25. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens webbsida. Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Motionstiden är till den 15 november 2023. Mejla ditt förslag till styrelsen, styrelsen@brfgrindstugan.se och skriv ”MOTION” i ämnesraden. Om du lägger en motion ser styrelsen gärna också att du lägger lösningsförslag och eventuellt kostnadsförslag samtidigt.

Väl mött önskar styrelsen

Kajsa Lindström, Björn Sterner, Erik Månsson, Filip Egerup, Camilla Lagerberg, Emma Nummelin, Staffan Nilsson och Claes Bidebo

Nytt & Noterat i Brf Grindstugan december 2022

Nytt datum för årsstämman: 22 januari 17.00

Den i år lite uppskjutna årsstämman hålls liksom förra året i torkrummet i 105:an. Om du har en motion som du vill ska tas upp på årsstämman skickar du in motionen till styrelsen@brfgrindstugan.se och skriver MOTION i ämnesraden. Om möjligt får du gärna bifoga ett ungefärligt
kostnadsförslag/offert/åtgärdsförslag. Motionstiden pågår till den 9:e januari (styrelsen behöver tid att bereda ärendet).

Kontrollera batteriet i brandvarnaren

Nu är det dags att kontrollera att din brandvarnare fungerar genom att trycka på knappen tills det piper. Alla lägenheter har tidigare fått en brandvarnare av styrelsen, men det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att se till att den fungerar.

Håll koll på tända ljus

Så här års vill vi påminna om att inte lämna tända ljus av något slag obevakade. Både för er egen och vår gemensamma säkerhet.

Övernattningsrum för dina gäster

Som ni kanske vet finns det ett uthyrningsrum i föreningen (i källaren i port 97) som kostar 150 kr per natt. Rummet bokas i systemet Boka tvättid (appen, hemsidan eller bokningstavla) och man betalar i förskott. Se vidare information på infotavlan i din port.

Ej parkering vid 91:an

Vid port 91 finns en asfalterad ruta som endast är avsedd för servicebilar samt tillfällig lastning. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera där.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen i Brf Grindstugan

Kajsa, José, Kimberly, Adrian, Camilla, Claes, Björn och Staffan

Nytt & Noterat i Brf Grindstugan oktober 2022

Gemensam höst-städdag söndag 30 oktober kl 10.00

Städdagarna på våren och hösten är till för att vi som bor i förening gemensamt rensar och gör snyggt i vår utemiljö och i vissa utrymmen i fastigheterna. Det här är också ett tillfälle att träffas och lära känna varandra. Efter arbetet avrundar vi omkring kl 12 med lite korvgrillning och mingel.

Vi ses kl 10 på gräsmattan mellan 97:an och 101:an och fördelar arbetet.

Fokus för städdagen är:

 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Flytta ut/in ev utemöbler
 • Städning av vissa källarutrymmen: cykelrum, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.

Kom gärna med förslag till styrelsen om annat du tycker behöver göras på städdagen.

Containern

I samband med städdagen kommer en container att placeras utanför gaveln vid Tranebergsvägen 120. Här finns möjlighet för oss boende att slänga egna grovsopor. Men observera att man inte får slänga elektronik, glödlampor, kemikalier (färg etc), däck eller matsopor i containern. Föreningen får en straffavgift om det finns något av detta i containern. Är du osäker på vad du får slänga, så fråga någon i styrelsen innan du kastar det i containern.

ÅRSSTÄMMAN SENARELAGD

På grund av att vi bytt ekonomiförvaltning har HSB bett om ytterligare en månad för att göra årsredovisningen. Därför senarelägger vi årsstämman. Med tanke på att slutet av december brukar vara reserverad för familj eller vänner kommer årsstämman att hållas i januari i stället. Detta ligger inom ramen för våra stadgar.Anslag för detta kommer att sättas upp i portarna i god tid i förväg.

Vi behöver nya styrelseledamöter

Vill du vara med och påverka och bidra till utvecklingen av föreningen? Ta då möjligheten inför årsstämman. Anmäl ditt intresse direkt till styrelsen (vi förmedlar ert namn till valberedningen). Vi behöver nu kandidater till minst två nya ordinarie styrelseledamoter och en ny styrelsesuppleant (styrelsen väljs på årsstämman). Det är viktigt att vår förening har en komplett styrelse. Vill du veta mer om vad det innebär att delta i styrelsen så är städdagen den 30 oktober ett bra tillfälle att prata med dem som är med i styrelsen idag. Föreningen behöver även en vice revisor.

Tänk på att hålla din dörr låst

Det har förekommit att någon obehörig person har känt på bostadsdörrhantag. Tänk på att låsa din dörr även när du är hemma.

Lufta inte radiatorerna

Nu börjar det bli lite kallare och då kan det kännas som att radiatorerna (elementen) inte riktigt hänger med. De styrs av utetemperaturen och vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottsluft. Vi vill påminna om att radiatorerna därför inte behöver luftas.

Ta gärna bort reklamblad på portdörrarna

En del företag har den dåliga smaken att tejpa fast reklamlappar på våra entrédörrar. Det är inte ok. Vi vill gärna uppmana er att ta bort sådant direkt. MEN tillfällig information om lägenhet till salu ska förstås få sitta kvar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kajsa, José, Kimberly, Adrian, Camilla, Claes, Björn och Staffan

Nytt & Noterat i Brf Grindstugan Juni 2022

Välkommen att göra fint runt husen
Äntligen sommar! Om du vill fixa lite i de befintliga trädgårdsytorna runt husen är det välkommet. Och om du har förslag på utveckling och förbättringar är du välkommen in med förslag till styrelsen, helst då med en kalkyl på vad det kan kosta. Överhuvudtaget går det bra att åta sig uppdrag på flera områden, efter kontakt med styrelsen.

Välkommen att göra fint runt husen
Äntligen sommar! Om du vill fixa lite i de befintliga trädgårdsytorna runt husen är det
välkommet. Och om du har förslag på utveckling och förbättringar är du välkommen in med
förslag till styrelsen, helst då med en kalkyl på vad det kan kosta. Överhuvudtaget går det bra
att åta sig uppdrag på flera områden, efter kontakt med styrelsen.

Trädgårdstält finns att boka
Föreningen har köpt in två trädgårdstält/pop-up-tält på ca 3×3 meter. Du kan boka dessa i appen Boka tvättid. Tänk på att förankra tälten i marken och att återställa dem efter användning. Det ena tältet finns i mangelrummet i 105:an och det andra finns i grovsoprummet i 118.

Boka grillplats
Vi påminner om att du i appen Boka tvättid även kan boka någon av grillplatserna bakom 101:an och 105-107:an. Glöm inte att senare ta hand om de utbrända och släckta grillkolresterna. Det är förstås inte ok att hälla ut dessa på grillplatsen.

Uthyrningsrummet
Som du säkert redan vet finns ett nyligen renoverat gästrum/uthyrningsrum i källaren vid 97:an som man kan boka för övernattande gäster. Även detta görs i appen Boka tvättid. Rummet kostar 150 kr/natt och betalas i förskott via föreningens swishnummer: 123 22 74 744. Den som hyr uthyrningsrummet ansvarar för att rummet lämnas städat i gott skick med stängda fönster.

Lite extra sommar-koll
Ha gärna lite extra vaksamhet på oönskade besök i våra fastigheter nu under sommaren när många reser bort. Tänk också på att stänga källardörrar och garagedörrar ordentligt. Det har förekommit en del inbrott. Det har också förekommit att någon obehörig person har känt på
bostadsdörrhantag. Tänk på att låsa din dörr även när du är hemma.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kajsa, José, Kimberly, Adrian, Camilla, Claes, Björn och Staffan


Höstbrev 2021

Styrelsen vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten att närvara vid höststädningen (24 oktober 2021) 10.00. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på städdagarna, eftersom vi då kan hålla kostnaderna för underhåll nere och inte behöver leja ut arbetet på ett företag och då också slipper att höja avgifterna. Välkomna alla till höststädningen. Ju fler vi är, desto snabbare går det. Dessutom är det en enastående chans att slänga skräp man har hemma eller i förrådet.

Vi är nästan klara med att reda ut vilken lägenhet som har vilka förråd. Det har varit lite oreda med detta. De flesta har svarat på vår tidigare förfrågan och de flesta har rätt förråd. Men inte alla, och det innebär ibland problem när nya medlemmar flyttar in. Vi ber dig som ännu inte svarat att till styrelsen@brfgrindstugan.se maila dina förrådsnummer och ditt tvåsiffriga lägenhetsnummer (som står i ditt köpekontrakt), så kan vi jämföra med den inventeringslista vi har. De flesta ska ha ett vanligt förråd och ett mindre ”matförråd” i källaren. Inventeringslistan kommer vi sedan att lägga under Dokument i appen Boka tvättid. HSB kommer också att få listan så att förråden framöver står med i kontraktet vid framtida försäljning.

Inga köksfläktar kopplade till ventilationen. Fastigheterna är självdragshus och då får man inte koppla köksfläktar till ventilationskanalen, det skapar tryck i ledningarna och skadar fastigheten och kan dessutom trycka ut matos i närliggande lägenheter. Detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar (även om det inte är du som satt in fläkten). Fläktarna måste kopplas bort från ventilationskanalen och bytas till en vanlig kolfilterfläkt.

Var gärna försiktig med radiatorerna. Nu börjar det bli lite kallare och då kan det kännas som att radiatorerna inte riktigt hänger med. De styrs av utetemperaturen. En boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottsluft.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. En lista som visar vad föreningen respektive bostadsrättshavaren ansvarar för finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare och toalett. Rummet har renoverats under sommaren 2021. Rummet bokas i systemet Boka tvättid (appen, hemsidan eller bokningstavla). Betala hyresavgiften för aktuellt antal nätter, i förskott, helst via bostadsrättsföreningens swish-nummer (1232274744). Nyckeln finns i nyckelboxen vid uthyrningsrummet. För att få aktuell kod till nyckelboxen: kontakta uthyrningsrumsansvarig i styrelsen (se infotavla i trappuppgång eller under ”Kontakt” på hemsidan). Swishnumret finns också i appen för tvättstuge- hobbyrums- och uthyrningsrumsbokningen.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste det vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (matrester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Man får inte slänga kartonger till TV-apparater, IKEA-möbler och liknande i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit.
Krånglar låsen på avfallskärlen så kan man smörja med grafitolja. Inte matolja eller liknande. Under de kallare månaderna har det nämligen hänt att nycklar fastnat. Det sker framför allt när en nyckel som varit i en varm ficka sätts i ett kallt lås. Det är önskvärt att alla inte ringer jouren direkt om nyckeln fastnar på det sättet – det kan bli onödigt dyrt för föreningen.

Håll ögonen öppna, det har varit lite spring med främmande människor i trapphusen som har kollat in folks brevlådor. Prata gärna med era grannar, så att ni vet om folk är hemma eller inte. Det har rent allmänt också förekommit att folk skrivit sig på andras adresser utan den boendes medgivande (dock inte i våra hus, vad vi vet). Håll gärna koll i källargångar också. Nu börjar folk åka till jobbet igen och då kan tjuvar passa på att hälsa på i husen.

Årsstämma blir 28 november i torkrummet i 105:an. Nu borde alla ha hunnit vaccinera sig så att vi klarar av att hålla mötet inomhus (förra året hölls stämman utomhus på grund av covid).

Vi behöver styrelsemedlemmar och valberedning. Vill du vara med och påverka och bidra till utvecklingen av föreningen? Ta då möjligheten inför årsstämman. Anmäl ditt intresse direkt till styrelsen (vi förmedlar ert namn till valberedningen) eller direkt till avgående valberedning: Per-Olof Persson (port 105). Om föreningen ska fungera så måste den ha en styrelse. Får vi inte tillräckligt med styrelsemedlemmar måste vi hyra in en extern styrelse och det skulle kosta föreningen mycket pengar. Vi söker två ordinarie ledamöter och en till två suppleanter. Föreningen måste också ha en valberedning. Så där söker vi också två medlemmar. Årsstämman är den 28 november. Innan dess behöver vi namn på dem som vill vara med i styrelse/valberedning. Vill man veta mer om vad det innebär, så är städdagen den 24 oktober ett bra tillfälle att prata med dem som är med i styrelsen idag.

Har du en motion till styrelsen som du vill ska tas upp på årsstämman? Se till att skicka in motionen till styrelsen@brfgrindstugan och skriv MOTION i ämnesraden. Om möjligt får du gärna bifoga ett ungefärligt kostnadsförslag/offert/åtgärdsförslag. Motionstiden pågår till den 14:e november (styrelsen behöver i alla fall ett par veckor för att bereda ärendet).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Maria, Kimberly, José, Camilla, Anna-Sara och Staffan)

HSB Stockholm tar över som ekonomisk förvaltare 1/9-21

VÄLKOMMEN TILL HSB STOCKHOLM
Vi har fått förtroendet att hjälpa er förening med den ekonomiska förvaltningen från och med 2021-09-01.
Av den anledningen vill vi uppmärksamma er på att avgiftsavin kommer att se annorlunda ut, med ett nytt bankgironummer som betalning ska göras till. Första aviseringen som görs från HSB Stockholm avser oktober månad.

Styrelsen har beslutat att de extraförråd som i dag aviseras separat ska samaviseras med lägenheten, och framledes kommer avisering av förråden ske månadsvis, i samband med kvartalsaviseringen. Detta avser inte
de förråd som tillhör lägenheten. Förråden kommer att finnas med på avgiftsavin från och med den avi som avser januari 2022.

Det innebär också att du som boende har nya kontaktvägar för era ekonomiska frågor. Här hittar du telefonnummer som du kan använda när du har frågor eller funderingar.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00
Öppettider
Måndag 8.00 – 16.30
Tisdag 8.00 – 16.30
Onsdag 8.00 – 16.30
Torsdag 8.00 – 18.00
Fredag 8.00 – 16.30

Mitt HSB
Mitt HSB är ett inloggat läge på hsb.se
Här har du tillgång till det mesta som rör ditt boende såsom avier, betalningshistorik, avtal och
bostadsinformation.

Kund- och Medlemsservice
Kund-och medlemsservice besvarar det flesta era frågor. Det kan exempelvis röra sig om dina avier, hjälp
med Mitt HSB eller om du vill ha avgiften på autogiro. De hjälper även till med frågor från mäklare vid
försäljning av bostadsrätt, panthantering eller liknande.

Sommarbrev 2021

Semestertider

Sommaren är snart här och då är det kanske flera av oss som reser bort nu när vi möjligen får börja röra på oss igen i takt med att vi blir vaccinerade mot Covid. Som vanligt ber vi alla att ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök, ta gärna en extra sväng runt husen.

Var noga med att stänga källardörrar etc. Samma sak gäller för garagedörrarna. Vi har inbrott av och till vid dessa dörrar. Ni som har balkonger mot baksidan kan också hålla uppsikt så att det inte står bord eller stolar precis under era balkonger.

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning runt våra fastigheter. Övrig skötsel gör vi själva. Föreningen har redskap som går bra att låna. Ni får gärna ansa buskar under juli/ aug. Kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Grill-/uteplatser

Föreningen har tre uteplatser. Två stycken finns för port 91-107, de ligger bakom port 101 och en lite mindre bakom port 105-107. En grillplats finns för port 118-120. Eftersom grillsäsongen är nära nu och man kanske stannar hemmavid även i sommar, så har styrelsen gjort grillplatserna bokningsbara. Så att man kan vara säker på att man verkligen får tillgång till grillplatsen när man önskar. Vi har gjort så att man kan boka max två tillfällen åt gången och lagt upp två tider 12-18 och 18-22. Grillplatserna bokas via tvättstugeappen.

Uthyrningsrummet

Styrelsen har målat om uthyrningsrummet och har också godtagit en offert på att lägga nytt golv, flytta dörren till toaletten så att den ska vara inifrån rummet i stället för att man, som idag, måste gå ut i korridoren för att gå på toaletten. Datum för golvläggning och byte av dörr är inte satt ännu, men troligen snart. Om du har gäster som vill sova över går det bra att hyra uthyrningsrummet, men kom ihåg att stänga fönstren om du har vädrat och haft dem öppna. Det är den som hyr uthyrningsrummet som ansvarar för att rummet lämnas städat och i gott skick. Rummet kostar 150 kr/natt och betalas i förskott. Regler för uthyrningsrummet finns i appen för tvättstugebokning. Betalning för rummet görs företrädesvis via föreningens swishnummer: 123 22 74 744.

Trapprenovering

Styrelsen har bokat slipning och renovering av trapporna, vilket kommer att starta vecka 24. Efter det kommer vi att ha riktigt fina trapphus. Styrelsen har också bokat in trappstädning för att trapporna inte ska städas sönder efter renoveringen. Under lågsäsong (sommartid) städas det var annan vecka och under högsäsong städas trapporna varje vecka. Städbolaget kommer också att städa tvättstugor och med jämna intervall källargångarna.

Avgiftshöjning

Vi kommer att höja avgifterna med 100 kr per lägenhet och månad från och med augusti på grund av städningen.

Förrådsinventering

Förrådsinventeringen är i stort sett klar. Vet man med sig att man inte meddelat vilka förråd man har, så går det bra att meddela oss på styrelsen@brfgrindstugan.se. Den färdiga listan läggs upp i tvättstugeappen. Där kommer det att stå föreningens lägenhetsnummer samt vilka förråd man har.

OVK-åtgärder

Det verkar också so att det flesta anslutna fläktar nu är bortkopplade. Vet man med sig att man har en ansluten fläkt och det inte är åtgärdat så kan man kontakta Jensen. De har folk som kan göra det.

Styrelsearbete

Vi är alltid på jakt efter styrelsemedlemmar och folk som är intresserade av att hjälpa till. Vi vill redan nu flagga för att vi kommer att behöva valberedare i höst. Nuvarande valberedare har varit valberedare med den äran i flera år och han har meddelat att han tänker sluta i höst. Vi behöver två valberedare till föreningsstämman. Är man intresserad så kan man meddela oss på styrelsen@brfgrindstugan.se

Byte av ekonomisk förvaltare

Vi kommer att byta från Simpleko till HSB som ekonomisk förvaltare till bokslutsåret, alltså den 1 september. För er medlemmar blir det ingen förändring, ni kommer att få era avier som vanligt, men det kommer att stå HSB på dem i stället. HSB tar också över kön till garagen från Simpleko. Alla nya kontaktuppgifter läggs ut på hemsidan och kommer att finnas i portarna.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

(Kajsa, Karin, Kimberly, Maria, José, Anna-Sara, Camilla och Staffan)

Vårstädning 9 maj 2021

Dags att göra fint i våra gemensamma utrymmen och utemiljöer. Fokus för vår städdag är:

 • Städning av källarutrymmen: korridorer, cykelrum, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.
 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Flytta ut ev utemöbler

Tänk på att man inte får slänga elektronik, kemikalier (färg etc) eller matsopor i containern. Föreningen får straffavgift om det finns något av ovanstående i containern. Är du osäker på vad du får slänga, så fråga någon i styrelsen innan du kastar det i containern.

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på gräsmattan mellan 97:an och 101:an klockan 10.00 och fördelar arbetet. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Kimberly, Jose, Anna-Sara, Camilla och Staffan)

Information 2021

Saknad information om källarförråden. Alla har inte lämnat in information om vilka källarförråd de har. Det är viss oreda bland förråden och en del har förråd som de inte kan använda för att någon annan tagit det. Det normala i föreningen är att man har ett stort förråd och en matkällare (mindre förråd). Detta gäller inte de nybyggda lägenheterna, som byggdes utan förråd. Styrelsen vill gärna avsluta inventeringen av förråden så att vi kan tala om för nyinflyttade vilka förråd de har. Maila styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se) och ange namn, föreningens lägenhetsnummer och era förrådsnummer. Styrelsen kommer också att knacka på hos dem som inte angett sina förrådsnummer. I appen “Boka tvättid” finns en lista från den förra inventeringen.

Nyhetsbrev via e-post Vi vill komma bort från att skriva och dela ut 62 informationsbrev fyra gånger om året. Vill man ta emot nyhetsbreven via e-post så går det bra att anmäla det till styrelsen@brfgrindstugan.se. Nyhetsbreven läggs också ut på hemsidan under rubriken “Nyheter från styrelsen”. Vi kan bara skicka nyhetsbrevet digital till dem som aktivt sagt att de vill ha det

Valberedning: Vi vill redan nu flagga för att vi kommer att behöva en ny valberedning (OBS! Inte styrelsearbete). Det behöver finnas två valberedare; en sammankallande och en till. Valberedningens uppdrag är att föreslå en bra styrelse. En typisk situation är när det behövs förslag på nya styrelseledamöter för att ersätta avgående styrelseledamöter. Senast på årsstämman i november 2021 måste ny valberedning finnas färdig att ta över från den avgående valberedningen. Du som kan tänka dig att ingå i valberedningen är välkommen att redan nu höra av dig till styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se). Valberednings uppdrag beskrivs här (hämtat från HSBs hemsida: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2020/sa-arbetar-valberedningen/ där det finns mer information)

Eftersom vi inte längre har tjänsten med vaktmästare som byter namn på dörren åt oss (de där små bokstäverna är vansinnigt dyra) och alla själva står för det ser det lite olika ut i trapphusen.

För att det ska se mer lika ut och att det ska vara lättläst för brevbärare och andra har vi gjort mallar som man kan få från oss. Man skriver ut, klipper till och pillar in i brevinkastet. Mallarna är gjorda för säkerhetsdörrarna. Har man en äldre dörr så får vi kolla måtten och anpassa efter det. Så här ser namnskylten ut (fast vi har valt att ha initial och efternamn)

För att få sin namnskylt (som ni sedan skriver ut och klipper till och stoppar in innanför plasten på ert brevinkast) skickar ni ett mail till styrelsen@brfgrindstugan.se så mailar vi till er.

Om du har ansluten fläkt så måste detta åtgärdas före sista april. I föreningen tillåts endast icke anslutna kolfilterfläktar. De flesta med anslutna fläktar har fått meddelande om detta, men oavsett om du fått meddelande eller inte så måste det åtgärdas eftersom det påverkar ventilationen i hela fastigheten. Det går bra att kontakta Jensen för att be dem kolla på er fläkt om den är ansluten. De har en personal som jobbar med bara sådant. Alla ärenden till Jensen ska gå via hemsidan: www.jensendrift.se/felanmalan/

Uthyrning i andrahand. Uthyrning i andrahand skall alltid anmälas till styrelsen. Godkännande för uthyrning gäller ett år. Fortsätter man att hyra ut ska alltså en ny anmälan skickas till styrelsen även om man har kvar samma hyresgäst.

En del lägenhetsinnehavare upplever att de har det kallt. Styrelsen vill att de som upplever att de har det kallt i lägenheten mäter inomhustemperaturen senast den 28/2 och meddelar styrelsen lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) och temperatur, samt vilka rum man mätt i. Vi kommer att vidarebefordra detta till Jensen för undersökning och åtgärd.

Städdagen på våren kommer att vara den 9 maj. Meddelande kommer att sättas upp i portarna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
(Kajsa, Karin, Kimberly, Maria, Jose, Staffan, Anna-Sara, Camilla och Claes)