Höstbrev 2020

Årsstämman sker tidigare än normalt i år. Välkomna att delta på årsstämman. Datumet är den 25 oktober, så boka det datumet för att kunna påverka ditt boende, boendemiljö och få information. Kallelse sätts upp i portarna. Tidigareläggandet av årsstämman beror på coronapandemin. Vi kan inte, som förra året, hålla årsstämman i torkrummet i 105:an eftersom det är alldeles för litet för att kunna hålla det avstånd som påbjuds av Folkhälsomyndigheten. Dessutom tror vi att det är för kallt att vara utomhus i slutet av november som stämman brukar vara. Stämman kommer därför att vara utomhus och ske samtidigt som höststädningen. Stämman sker mellan 10-11 och därefter jobbar vi oss varma innan det blir korvgrillning som vanligt.

Styrelsen vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten att närvara vid höststädningen (25 oktober 2020). Det är viktigt att så många som möjligt kommer på städdagarna, eftersom vi då kan hålla kostnaderna för underhåll nere och inte behöver leja ut arbetet på ett företag och då också slipper att höja avgifterna. Välkomna alla till höststädningen. Ju fler vi är, desto snabbare går det. Dessutom är det samtidigt som årsstämman så det finns flera skäl att närvara.

Vi har väldigt många cyklar i cykelrummen just nu och det är dags att göra en rensning. Tyvärr lämnar folk som flyttar ibland kvar grejer som då föreningen får ta hand om. Märk upp din/era cykel/cyklar. De cyklar som inte märkts upp kommer att plockas bort, så att vi får plats med de cyklar som tillhör medlemmar och används. Samma gäller för barnvagnar. Märk upp cyklarna före höststädningen. Märk med namn. Det räcker med att tejpa en lapp med ditt efternamn.

Vi har också haft lite kaos med förråden. Det verkar inte som att alla har tagit just de förråd som hör till deras lägenhet och det gör det väldigt svårt att tala om för nya medlemmar vilka förråd de har. Jag vill därför be alla att tala om vilka förråd de har (går bra att skicka till styrelsen@brfgrindstugan.se) och vilket lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) så kan vi jämföra med den inventeringslista vi har. De flesta har ett matförråd och större förråd. Föreningens lägenhetsnummer är det som står på ert köpekontrakt. Vi lägger inventeringslistan under dokument i appen för tvättstugebokningen.

När vi gjorde åtgärder för ventilationen (OVK), så framkom det att flera medlemmar har köksfläktar kopplade till ventilationskanalen. Fastigheterna är självdragshus och då får man inte koppla köksfläktar till ventilationskanalen, det skapar tryck i ledningarna och skadar fastigheten och kan dessutom trycka ut matos i närliggande lägenheter. Detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar (även om det inte är du som satt in fläkten). Fläktarna måste kopplas bort från ventilationskanalen och bytas till en vanlig kolfilterfläkt. Detta måste göras före 20 mars 2021. Alla bostadsrätter som berörs kommer att aviseras separat.

Var gärna försiktighet med radiatorerna. Nu börjar det bli lite kallare och då kan det kännas som att radiatorerna inte riktigt hänger med. De styrs av utetemperaturen. En boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Rummet bokas i systemet Boka tvättid (appen, hemsidan eller bokningstavla). Betala hyresavgiften för aktuellt antal nätter, i förskott, helst via bostadsrättsföreningens swish-nummer (1232274744). Nyckeln finns i nyckelboxen vid uthyrningsrummet. För att få aktuell kod till nyckelboxen: kontakta uthyrningsrumsansvarig i styrelsen (se infotavla i trappuppgång eller under ”Kontakt” på hemsidan). Swishnumret finns också i appen för tvättstuge- hobbyrums- och uthyrningsrumsbokningen.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (rester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Man kan inte slänga kartonger till TV-apparater, IKEA-möbler i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit.

Krånglar låsen så kan man smörja med grafitolja. Inte matolja eller liknande. Under de kallare månaderna har det hänt att nycklar fastnar. Det sker framför allt när en nyckel som varit i en varm ficka sätts i ett kallt lås. Om alla ringer jouren varje gång man fastnar kommer vi inte att ha råd att ha kvar låsen på våra sophus.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, vara med och påverka och bidra till utvecklingen av föreningen tag då möjligheten inför årsstämman. Anmäl då ditt intresse direkt till styrelsen (vi förmedlar ert namn till valberedningen) eller direkt till valberedningen: Per-olof Persson (port 105).

Har du en motion till styrelsen som du vill ska tas upp på årsstämman? Se till att skicka in motionen till styrelsen@brfgrindstugan och skriv MOTION i ämnesraden. Gäller motionen t.ex. trappstädning eller annat, så är det bra om man också lägger med ett ungefärligt kostnadsförslag/offert/åtgärdsförslag. Motionstiden pågår till den 9:e oktober (styrelsen behöver i alla fall ett par veckor för att bereda ärendet).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Monica, Emil, Maria, Staffan)


Warning: Division by zero in /data/7/1/71589f20-0f23-4f32-adce-5139950928b8/brfgrindstugan.se/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1415