Ny i föreningen

Välkommen till Brf Grindstugan!

Här är en del praktisk information som är bra att känna till. Du hittar mer viktig information här på hemsidan, som t.ex. årsredovisningen, regler för renovering etc.

Fiberanslutning finns installerad i alla lägenheter och en bredbandskapacitet på 100/100 Mbit ingår i månadsavgiften för lägenheten. För (nuvarande pris) 99 kr/mån kan du öka till 1000/1000 Mbit. Om du vill öka den kapaciteten eller om du har problem med uppkopplingen kontaktar du Stockholms stadsnät: 08-5012 20 10 eller support@stosn.se.

Namn på tavlorna i portarna byts ut av fastighetsförvaltaren Jensen Drift. Anmäl till styrelsen att ni flyttat in, så skickar vi ärendet till Jensen. Namn på er dörr byter ni själva. Styrelsen har en mall att skriva ut ( se hur den ser ut här)

Anslutning till kabel-TV via Com-Hem finns installerad i lägenheterna. Ett grundutbud ingår i månadsavgiften för lägenheten. Om du vill utnyttja den möjligheten och/eller utöka kabel-TV-tjänsten kontaktar du Com-Hem direkt. Har du en äldre TV så måste du själv anskaffa en digitalbox (kan köpas från t.ex. Com Hem) för att komma åt TV-kanalerna.

Tvättstugor finns i källaren vid port nr 91 och 105. Med hjälp av ditt lägenhetsnummer och tillhörande pinkod kan du boka tvättid på något av följande sätt: Via appen Boka tvättid eller via hemsidan bokatvättid.se. Du kan också boka tvättid på den elektroniska bokningstavlan intill någon av tvättstugorna. Observera regler och tider som gäller för tvättstugan. Har du inte din pinkod? Maila styrelsen@brfgrindstugan.se så får du en pinkod

Ett uthyrningsrum med två sängar finns i källaren i port 97. Det kan du hyra tillfälligt (max 7 dagar) om du exempelvis har gäster. Rummet bokas på samma sätt som tvättid (se ovan). Du betalar i förskott (kontant eller via Swish). Nyckel hämtas och lämnas i nyckelboxen utanför uthyrningsrummet. Koden till nyckelboxen får du när du bekräftat din betalning. Kontaktperson för uthyrningsrummet hittar du på infotavlan i din trappuppgång eller under Kontakt på den här sidan. Observera anslagna regler för hyresrummet angående städning med mera (finns i appen och på hemsidan under Dokumentarkiv).

Ett hobbyrum finns i källaren i port nr 105 och kan bokas (max 10 dagar) i samma bokningstjänst som gäller för tvättider. Nyckel hämtas och lämnas i nyckelboxen utanför hobbyrummet. Koden får du av den som ansvarar för hobbyrummet (se infotavlan i din trappuppgång eller på hemsidan under Dokumentarkiv)

Cykelrum finns i alla tre fastigheterna.

Bostadsrättsföreningen har 18 garageplatser belägna invid Coop. I mån av lediga platser kan man hyra någon av dessa. Intresse anmäler man till Simpleko (brf@simpleko.se). Det är alltså inte styrelsen som håller i kön till garagen.

Trappstädningen står vi som bor här själva för enligt listor och rutiner som finns på informationstavlan i din trappuppgång.

Källarförråd för förvaring finns för alla lägenheter. Det är inte tillåtet att låta saker stå i källargångar eller trappuppgångar, bland annat av brandsäkerhetsskäl. Dina tillhörigheter ska alltså förvaras i källarförråd eller lägenhet.

Sopkärl finns utanför fastigheterna. Här kan man slänga 1) Hushållsavfall, 2) Matavfall (i särskilda matavfallspåsar) och 3) Tidningar. Allt annat, exempelvis kartongemballage, är den boendes eget ansvar att göra sig av med på återvinningscentral eller återvinningsstationer. Det är förstås inte tillåtet att ställa skräp utanför våra sopkärl. Närmaste återvinningscentral finns på Linta gårdsväg och de två närmaste återvinningsstationerna finns på Vidängsvägen och Alviksvägen.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan. Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att det som finns inom lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar. Felanmälningar som rör sådant kommer alltså att debiteras dig. Närmare information och gränsdragningar kring vem som ansvarar för vilken typ av underhåll finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Om du vill renovera lägenheten ansvarar du själv för att detta genomförs på ett fackmannamässigt sätt. När det gäller all köks- och våtrumsrenovering har styrelsen besiktningsrätt. Önskemål om ändringar i stamledningar i kök och badrum ska i förväg anmälas till styrelsen som avgör om ändringarna är godtagbara. Frånluftskanalerna i kök och badrum ska vara fria och får alltså inte tillslutas eller anslutas till fläkt.

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att kontrollera att den fungerar och för byte av batteri. Om brandvarnaren saknas i din lägenhet ska du kontakta styrelsen.

Gemensamma städdagar har vi två gånger per år, på våren och hösten. Då lägger vi ett par timmar på att rensa och göra snyggt utomhus runt våra fastigheter och i gemensamma källarutrymmen. Vi brukar avrunda med lite korvgrillning.

Nycklar Brf Grindstugan har ett låst nyckelsystem, vilket innebär att man inte själv får kopiera upp nycklar. Om du tappat bort eller förlorat dina nycklar så måste du be styrelsen att ordna nya. Enklast är om du anger de nummer som står på din nyckel, så att du garanterat får samma. En del lägenheter har samma nyckel till både porten och lägenheten, annars har man tre nycklar: lägenheten, porten och källaren.

Inflytande och delaktighet kring ditt och vårt boende i Brf Grindstugan kan du få på flera olika sätt. Du kan framföra synpunkter, frågor, förslag eller ärenden till styrelsen, till någon enskild styrelseledamot och/eller på bostadsrättföreningens årsstämma. Du kan också delta aktivt i styrelsearbetet, vilket ger god insyn och goda möjligheter att påverka samt även gemenskapsfrämjande kontakter i föreningen. Vi i bostadsrättsföreningen har ett gemensamt ansvar för trivseln och den praktiska och ekonomiska förvaltningen. Över tid behövs nya styrelseledamöter väljas in, vilket sker på årsstämman. Även utan att vara med i styrelsen finns möjlighet att åta dig någon uppgift som du är särskilt intresserad, genom att styrelsen i sådant fall ger dig detta som uppdrag.

Styrelsen kontaktar du enklast via email: styrelsen@brfgrindstugan.se. Övriga kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Kontakt

Warning: Division by zero in /storage/content/78/174578/brfgrindstugan.se/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1415