Kontakt

Brf Grindstugans styrelse och specifika poster i styrelsen kan nås på följande mailadresser

styrelsen
ordforande
viceordforande
kassor
sekreterare

Samtliga mailadresser avslutas med @brfgrindstugan.se

Styrelsen består av:
Kajsa Lindström, ordförande
Monica Birgersson, vice ordförande
Axel Lehmann, sekreterare
Carina Avén, kassör
Staffan Nilsson
Maria Ekdahl
Claes Bidebo (HSBs representant)

OBS! Du kan alltså INTE skicka mail till förnamn.efternamn@brfgrindstugan.se, du kan skicka mail till den funktion som personen har, om funktionen är angiven ovan.

Kontaktuppgifterna inkl telefonnummer finns även på anslagstavlan i varje port.