Kontakt

Brf Grindstugans styrelse och specifika poster i styrelsen kan nås på följande mailadresser

styrelsen
ordforande
viceordforande
kassor
sekreterare

Samtliga mailadresser avslutas med @brfgrindstugan.se

Styrelsen består av:
Kajsa Lindström, ordförande
Monica Birgersson, vice ordförande och sekreterare
Carina Avén, kassör
Maria Ekdahl
Staffan Nilsson
Maria Carlsson
Claes Bidebo (HSBs representant)

OBS! Du kan alltså INTE skicka mail till förnamn.efternamn@brfgrindstugan.se, du kan skicka mail till den funktion som personen har, om funktionen är angiven ovan.

Kontaktuppgifterna inkl telefonnummer finns även på anslagstavlan i varje port.