Information 2021

Saknad information om källarförråden. Alla har inte lämnat in information om vilka källarförråd de har. Det är viss oreda bland förråden och en del har förråd som de inte kan använda för att någon annan tagit det. Det normala i föreningen är att man har ett stort förråd och en matkällare (mindre förråd). Detta gäller inte de nybyggda lägenheterna, som byggdes utan förråd. Styrelsen vill gärna avsluta inventeringen av förråden så att vi kan tala om för nyinflyttade vilka förråd de har. Maila styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se) och ange namn, föreningens lägenhetsnummer och era förrådsnummer. Styrelsen kommer också att knacka på hos dem som inte angett sina förrådsnummer. I appen “Boka tvättid” finns en lista från den förra inventeringen.

Nyhetsbrev via e-post Vi vill komma bort från att skriva och dela ut 62 informationsbrev fyra gånger om året. Vill man ta emot nyhetsbreven via e-post så går det bra att anmäla det till styrelsen@brfgrindstugan.se. Nyhetsbreven läggs också ut på hemsidan under rubriken “Nyheter från styrelsen”. Vi kan bara skicka nyhetsbrevet digital till dem som aktivt sagt att de vill ha det

Valberedning: Vi vill redan nu flagga för att vi kommer att behöva en ny valberedning (OBS! Inte styrelsearbete). Det behöver finnas två valberedare; en sammankallande och en till. Valberedningens uppdrag är att föreslå en bra styrelse. En typisk situation är när det behövs förslag på nya styrelseledamöter för att ersätta avgående styrelseledamöter. Senast på årsstämman i november 2021 måste ny valberedning finnas färdig att ta över från den avgående valberedningen. Du som kan tänka dig att ingå i valberedningen är välkommen att redan nu höra av dig till styrelsen (styrelsen@brfgrindstugan.se). Valberednings uppdrag beskrivs här (hämtat från HSBs hemsida: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2020/sa-arbetar-valberedningen/ där det finns mer information)

Eftersom vi inte längre har tjänsten med vaktmästare som byter namn på dörren åt oss (de där små bokstäverna är vansinnigt dyra) och alla själva står för det ser det lite olika ut i trapphusen.

För att det ska se mer lika ut och att det ska vara lättläst för brevbärare och andra har vi gjort mallar som man kan få från oss. Man skriver ut, klipper till och pillar in i brevinkastet. Mallarna är gjorda för säkerhetsdörrarna. Har man en äldre dörr så får vi kolla måtten och anpassa efter det. Så här ser namnskylten ut (fast vi har valt att ha initial och efternamn)

För att få sin namnskylt (som ni sedan skriver ut och klipper till och stoppar in innanför plasten på ert brevinkast) skickar ni ett mail till styrelsen@brfgrindstugan.se så mailar vi till er.

Om du har ansluten fläkt så måste detta åtgärdas före sista april. I föreningen tillåts endast icke anslutna kolfilterfläktar. De flesta med anslutna fläktar har fått meddelande om detta, men oavsett om du fått meddelande eller inte så måste det åtgärdas eftersom det påverkar ventilationen i hela fastigheten. Det går bra att kontakta Jensen för att be dem kolla på er fläkt om den är ansluten. De har en personal som jobbar med bara sådant. Alla ärenden till Jensen ska gå via hemsidan: www.jensendrift.se/felanmalan/

Uthyrning i andrahand. Uthyrning i andrahand skall alltid anmälas till styrelsen. Godkännande för uthyrning gäller ett år. Fortsätter man att hyra ut ska alltså en ny anmälan skickas till styrelsen även om man har kvar samma hyresgäst.

En del lägenhetsinnehavare upplever att de har det kallt. Styrelsen vill att de som upplever att de har det kallt i lägenheten mäter inomhustemperaturen senast den 28/2 och meddelar styrelsen lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) och temperatur, samt vilka rum man mätt i. Vi kommer att vidarebefordra detta till Jensen för undersökning och åtgärd.

Städdagen på våren kommer att vara den 9 maj. Meddelande kommer att sättas upp i portarna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
(Kajsa, Karin, Kimberly, Maria, Jose, Staffan, Anna-Sara, Camilla och Claes)


Warning: Division by zero in /data/7/1/71589f20-0f23-4f32-adce-5139950928b8/brfgrindstugan.se/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1415