Höstbrev 2021

Styrelsen vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten att närvara vid höststädningen (24 oktober 2021) 10.00. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på städdagarna, eftersom vi då kan hålla kostnaderna för underhåll nere och inte behöver leja ut arbetet på ett företag och då också slipper att höja avgifterna. Välkomna alla till höststädningen. Ju fler vi är, desto snabbare går det. Dessutom är det en enastående chans att slänga skräp man har hemma eller i förrådet.

Vi är nästan klara med att reda ut vilken lägenhet som har vilka förråd. Det har varit lite oreda med detta. De flesta har svarat på vår tidigare förfrågan och de flesta har rätt förråd. Men inte alla, och det innebär ibland problem när nya medlemmar flyttar in. Vi ber dig som ännu inte svarat att till styrelsen@brfgrindstugan.se maila dina förrådsnummer och ditt tvåsiffriga lägenhetsnummer (som står i ditt köpekontrakt), så kan vi jämföra med den inventeringslista vi har. De flesta ska ha ett vanligt förråd och ett mindre ”matförråd” i källaren. Inventeringslistan kommer vi sedan att lägga under Dokument i appen Boka tvättid. HSB kommer också att få listan så att förråden framöver står med i kontraktet vid framtida försäljning.

Inga köksfläktar kopplade till ventilationen. Fastigheterna är självdragshus och då får man inte koppla köksfläktar till ventilationskanalen, det skapar tryck i ledningarna och skadar fastigheten och kan dessutom trycka ut matos i närliggande lägenheter. Detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar (även om det inte är du som satt in fläkten). Fläktarna måste kopplas bort från ventilationskanalen och bytas till en vanlig kolfilterfläkt.

Var gärna försiktig med radiatorerna. Nu börjar det bli lite kallare och då kan det kännas som att radiatorerna inte riktigt hänger med. De styrs av utetemperaturen. En boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottsluft.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. En lista som visar vad föreningen respektive bostadsrättshavaren ansvarar för finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare och toalett. Rummet har renoverats under sommaren 2021. Rummet bokas i systemet Boka tvättid (appen, hemsidan eller bokningstavla). Betala hyresavgiften för aktuellt antal nätter, i förskott, helst via bostadsrättsföreningens swish-nummer (1232274744). Nyckeln finns i nyckelboxen vid uthyrningsrummet. För att få aktuell kod till nyckelboxen: kontakta uthyrningsrumsansvarig i styrelsen (se infotavla i trappuppgång eller under ”Kontakt” på hemsidan). Swishnumret finns också i appen för tvättstuge- hobbyrums- och uthyrningsrumsbokningen.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste det vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (matrester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Man får inte slänga kartonger till TV-apparater, IKEA-möbler och liknande i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit.
Krånglar låsen på avfallskärlen så kan man smörja med grafitolja. Inte matolja eller liknande. Under de kallare månaderna har det nämligen hänt att nycklar fastnat. Det sker framför allt när en nyckel som varit i en varm ficka sätts i ett kallt lås. Det är önskvärt att alla inte ringer jouren direkt om nyckeln fastnar på det sättet – det kan bli onödigt dyrt för föreningen.

Håll ögonen öppna, det har varit lite spring med främmande människor i trapphusen som har kollat in folks brevlådor. Prata gärna med era grannar, så att ni vet om folk är hemma eller inte. Det har rent allmänt också förekommit att folk skrivit sig på andras adresser utan den boendes medgivande (dock inte i våra hus, vad vi vet). Håll gärna koll i källargångar också. Nu börjar folk åka till jobbet igen och då kan tjuvar passa på att hälsa på i husen.

Årsstämma blir 28 november i torkrummet i 105:an. Nu borde alla ha hunnit vaccinera sig så att vi klarar av att hålla mötet inomhus (förra året hölls stämman utomhus på grund av covid).

Vi behöver styrelsemedlemmar och valberedning. Vill du vara med och påverka och bidra till utvecklingen av föreningen? Ta då möjligheten inför årsstämman. Anmäl ditt intresse direkt till styrelsen (vi förmedlar ert namn till valberedningen) eller direkt till avgående valberedning: Per-Olof Persson (port 105). Om föreningen ska fungera så måste den ha en styrelse. Får vi inte tillräckligt med styrelsemedlemmar måste vi hyra in en extern styrelse och det skulle kosta föreningen mycket pengar. Vi söker två ordinarie ledamöter och en till två suppleanter. Föreningen måste också ha en valberedning. Så där söker vi också två medlemmar. Årsstämman är den 28 november. Innan dess behöver vi namn på dem som vill vara med i styrelse/valberedning. Vill man veta mer om vad det innebär, så är städdagen den 24 oktober ett bra tillfälle att prata med dem som är med i styrelsen idag.

Har du en motion till styrelsen som du vill ska tas upp på årsstämman? Se till att skicka in motionen till styrelsen@brfgrindstugan och skriv MOTION i ämnesraden. Om möjligt får du gärna bifoga ett ungefärligt kostnadsförslag/offert/åtgärdsförslag. Motionstiden pågår till den 14:e november (styrelsen behöver i alla fall ett par veckor för att bereda ärendet).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Maria, Kimberly, José, Camilla, Anna-Sara och Staffan)


Warning: Division by zero in /data/7/1/71589f20-0f23-4f32-adce-5139950928b8/brfgrindstugan.se/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1415