HSB distrikten bjuder in till Grannsamverkansträff!

unnamed-1

Med polisen som motor i grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

I egenskap av boende och styrelseledamot i din bostadsrättsförening står du inför risken att drabbas av fastighetsrelaterad brottslighet. Genom samverkan och förebyggande arbete kan vi tillsamammans med polisen skapa tryggare bostadsområden.

Märk DNA, inventarieförteckning på personliga värdesaker och fotografering, ett effektivt sätt för en fullgod polisanmälan när inbrottet är ett faktum.

Kerstin Malm, inspektör från Polisen i Solna-Sundbyberg informerar.

Välkomna!

HSB distrikten Nordväst och Norrort

Praktisk information och anmälan

Dag: torsdagen den 23 april
Tid: 18:30-20:00. Lättare förtäring serveras en halvtimme innan evenemanget startar.
Plats: HSB Stockholm, Fleminggatan 41

Anmälan dig nedan senast den 22 april.

Har du några frågor, kontakta Fred Åkesson på fred.akesson@hsb.se eller på telefon 010-442 15 05

ANMÄL DIG HÄR

Lag och rätt i bostadsrätt

unnamed

Lag och rätt i din bostadsrätt är en avgiftsfri föreläsning för alla medlemmar i HSB Stockholm. Henrik Wahren, chef för affärsutveckling på HSB, och Vanja Lycke, chefsjurist på HSB berättar om hur du som boende kan påverka besluten i din förening och de rättigheter och skyldigheter du har. Föreläsningen ger dig grundläggande kunskaper om vad det innebär att bo i en bostadsrätt och ditt respektive föreningens ansvar. Efter föreläsningen finns det plats för diskussion och frågor.

Kursavgift: gratis föreläsning för alla medlemmar i HSB Stockholm

HSB Stockholm
Fleminggatan 41

6 maj 2015
18:00 – 20:00

Anmälan: KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG

 

Julbrev 2014

Styrelsen vill passa på att önska alla i bostadsrättsföreningen God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill också passa på att påminna om att brandskyddsreglerna inte tillåter att man hänger upp saker på utsidan av sina dörrar, eller att det finns något brännbart i trapphusen.

Vintermörkret bjuder in till att tända levande ljus och det är ett ypperligt tillfälle att kontrollera sin brandvarnare. Det är varje bostadsrättshavares ansvar att kontrollera och byta batterier. Nyligen var det en nyhet i tidningen om en man som fått sitt hem nedbrunnet på grund av värmeljus, så lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Det kan få mycket tråkiga konsekvenser.
Juletid är också den tid många människor reser bort. Ska du resa bort, så prata gärna med dina grannar, så att de kan hålla utkik ifall någon som inte ska försöker ta sig in.

Om ni varit väldigt snälla i år, så kanske ni får massor av julklappar. Försök gärna att komprimera papper och emballage så mycket ni kan, innan de hamnar bland hushållssoporna så att vi inte står där utan plats för faktiska sopor. Eller ännu bättre: ta dem till återvinningsstationen om ni har möjlighet.

Till den som går i tankar att byta bredband eller som har ComHem vill vi också påminna att vi bor i ett ”ComHem-hus” och säger man till ComHem att vi är ett ”HSB ComHem-hus”, så får ni en kraftig rabatt.

Det kan bli tre lägenheter i källaren i 97:an i stället för två, beroende på om vi får bättre pris från Eknor. Är det någon som är intresserad så kan ni kontakta styrelsen.

Nästa år kommer vi troligen att byta matsoporna från papper till nedbrytningsbara majspåsar. Det kommer förmodligen att underlätta hanteringen för alla.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Förslag på nya stadgar

HSB har utarbetat nya normalstadgar som styrelsen i Brf Grindstugan har för avsikt att anta. Styrelsen har därför gått igenom HSB:s normalstadgar och anpassat dessa för vår förening. Detta förslag finns att läsa i dokumentarkivet.

Frågan om att anta de nya stadgarna kommer tas upp på årsstämman den 26 november. Det krävs dock godkännande från två stämmor för att byta stadgar så frågan kommer även tas upp på nästkommande stämma.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Grindstugan

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma

Tid: onsdagen den 26 november 2014 kl 19:00
Plats: Alviksskolans matsal, Tranebergsvägen 79

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning där en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Fråga om föreningen ska anta styrelsens förslag på HSB:s nya normalstadgar samt HSB-koden
 24. Fråga om att sälja oanvända källarutrymmen i 97:an för ombyggnad till bostadsrätter
 25. Övriga anmälda ärenden
 26. Inkomna motioner
 27. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens webbsida.

Förslaget på de nya stadgarna kommer inom kort också finnas tillgängliga i på föreningens webbsida. Kontakta styrelsen om du önskar förslaget på de nya stadgarna på papper.

Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Väl mött önskar styrelsen

Höststädning 26 oktober kl 10.00

Styrelsen bjuder in alla i föreningen till Höststädning den 27 oktober kl 10.00

Fokus för höststädningen är:

 • Kratta löv och klippa träd och buskar
 • Städning av källare och gemensamma utrymmen

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 99:an. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött!

Inför årsstämma i Brf Grindstugan 2014

Årsstämman är planerad att hållas under vecka 48. En kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober.

Skicka mail till styrelsen (se fliken kontakt) eller lämna i styrelsens brevlåda i källaren till port 107.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Nya återvinningskärl

Vi har fått nya fina återvinningskärl där vi enligt tidigare kan slänga matavfall, tidningar och hushållssopor.

avfallsskyltar

Varje lucka är tydligt uppmärkt med en skylt enligt ovan. Det är mycket viktigt att rätt avfall läggs i rätt lucka annars kommer det inte att tömmas.

Luckan öppnas och låses med portnyckeln.

Fler bruna påsar för matavfall finns att hämta i mangelrummet i 105:an och tvättstugan 91:an. På påsen står vad som får slängas i den.

Övrigt avfall, såsom glas, metall, skrymmande föremål mm slängs på återvinningsstationer.

Bromma den 2 september 2014

Styrelsen

Sommarbrev 2014

Nya kärlskåp

De nya kärlskåpen kommer på plats under vecka 27. Förutom att bidra till en trevligare utomhusmiljö hindrar de även obehöriga att slänga avfall i våra kärl samt håller kärlen på plats vid blåsig väderlek. Enligt tidigare slängs här kompost, tidningar och hushållsavfall enligt anslagen på luckorna. Kärlen är låsta och öppnas med portnyckeln.

Semestertider

Sommaren närmar sig och då är det flera av oss som reser bort. Som vanligt ber vi alla ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök. Om något verkar konstigt ber vi er kontakta någon i styrelsen eller ring polisen. Tänk på att inte ha dagstidning på hemmaadressen när du är borta. Var noga med att stänga källardörrar etc. Prata med era grannar om hur länge ni är borta och var man kan nå er om det skulle hända något.

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning runt våra fastigheter. Övrig skötsel gör vi själva. Föreningen har redskap som går bra att låna. Kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Källarlokalen bakom port 97

Arbete pågår för att utvärdera om vi ska bygga om källarlokalen till bostadsrätter.

Ordning i cykelförråden

Det är trångt i cykelförråden. Märk upp och ställ undan din cykel eller barnvagn om du inte använder den regelbundet. En rensning kommer göras i samband med nästa städdag för att få bort herrelösa cyklar och förbättra framkomligheten.

Föreningens maillista

Om du vill ha denna typ av brev samt annan info från föreningen i din mailbox, skicka ett e-brev till sekreterare@brfgrindstugan.se

Billigt bredband

Kontakta Comhem för att ta del av bredband till bra pris via HSB:s ramavtal

Läs en bok i sommar

Det finns mycket att välja på från byteshyllan som du hittar i mangelrummet i port 105.

Trevlig sommar önskar styrelsen!